התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית

עורך דין צוואות
בדיוק כפי שניתן להגיש כל בקשה להתנגדות לצוואה ניתן גם להגיש בקשה להתנגבות לצוואה הדדית, אבל קודם כל צריך להבין מה זו בכלל צוואה הדדית. צוואה הדדית: מדובר בסוג צוואה אשר בני זוג מצווים ביחד בכדי שאם אחד מהם יישאר בחיים לאחר השני- הוא לא יוכל לעשות כל העולה לרוחו אלא יהיה מוגבל לפי הצוואה ההדדית. העיקר בסוג זה של צוואה הוא שבני הזוג קודם כל מותירים את הרכוש שלהם וכל אשר להם לבן הזוג אשר נשאר בחיים אחריהם ורק אחר כך מחלקים את מה שנשאר לשאר היורשים. אם כך ניתן להבין למה זה מתעוררת התנגדות לצוואה הדדית... בני הזוג שעורכים ביחד את הצוואה ההדדית יכולים להחליט כל העולה על רוחם כל עוד יש הסכמה ביניהם- הם יכולים להוריש זה לזה את כל הרכוש ורק לאחר שהאחרון שנותר בחיים נפטר…
Read More