אפוטרופסות משותפת

אפוטרופסות משותפת

עורך דין אפוטרופסות
אפוטרופסות נועדה לסייע לבני המשפחה לטפל באדם שאינו צלול או אינו עצמאי בתפקודו ולכן לא יכול בשלב מסוים של חייו לקבל החלטות ולבצע פעולות שונות כפי שעשה בעבר. סוגים של אפוטרופסות קיימים שני סוגים של אפוטרופסות, האחת היא על גופו של האדם והשנייה היא על רכושו וממונו. בכל משפחה הסיטואציה היא שונה, יש מקרים שבהם קיים צורך לאפוטרופוס לגוף בלבד, לרכוש בלבד או לשניהם יחד. יש משפחות שבהן מחליטים שאדם אחד יהיה אחראי על הכול ולכן הוא מקבל סמכות אפוטרופסות לשתי הקטגוריות ויש משפחות שבהן מעדיפים לחלק את הנטל ולכן בן הזוג או אחד הילדים יהיה אחראי על נושאים הקשורים לגוף ואילו הילד השני אחראי על נושאי ממון ורכוש. יש אפשרות לתת אפוטרופסות גם לגורמים אחרים כמו אח, אחות, עורך דין או כל גורם אחר שהוא אמין. כשמדובר בילדים עד…
Read More
אפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס לגוף

עורך דין אפוטרופסות
אפוטרופוס לגוף הוא מינוי של קרוב משפחה להיות האדם האחראי לגופו של אדם אחר שאינו מסוגל להיות אחראי על עצמו. אפוטרופוס לגוף אנשים מבוגרים אשר מגיעים למצבים סיעודיים או שאינם צלולים במוחם, זקוקים להימצאותו של אדם אחר שיהיה אחראי במקומם על גופם ויקבל את ההחלטות הנכונות בהקשר זה. כדי לבצע עניינים רפואיים שונים על האדם לחתום במרפאות ובבתי חולים, כי הוא מאשר את ביצוע הפעולה הרפואית הזו. כך לגבי ניתוחים, קבלת הרדמה, ביצוע פרוצדורות רפואיות שונות, קבלת מנות דם ועוד. אם האדם אינו מסוגל לקבל החלטה ולחתום לאור מצבו הרפואי, יש למנות אדם אחר שיבצע זאת עבורו ובמקומו. אם לאדם זה יש בן זוג או בת זוג, בדרך כלל הם אלה שמקבלים את המינוי, או לחלופין הילדים הבוגרים או קרוב משפחה אחר. אישור וחתימה במוסדות רפואיים במצבים הללו יש מקרים…
Read More
עורך דין אפוטרופסות לנושא גוף ולנושא רכוש

עורך דין אפוטרופסות לנושא גוף ולנושא רכוש

עורך דין אפוטרופסות
אחד מתפקידיו של עורך דין לענייני משפחה הוא מינוי אדם לאפוטרופוס עבור אדם אחר, כאשר האדם המבוגר בדרך כלל, לא יכול לקבל החלטות באופן עצמאי. מינוי אפוטרופוס לענייני רכוש קיימים כמה מקרים אשר בהם קיים צורך למנות אפוטרופוס. אדם שהתבגר ואינו מסוגל לבצע בעצמו פעולות אדמיניסטרטיביות בעלות חשיבות רבה כפי שנהג לעשות עד עתה, כמו לדוגמה טיפול בכל מה שקשור להתנהלות בחשבון הבנק, תשלומים שונים, השכרת נכסיו ועוד, הוא זקוק לאיש אמון אשר יבצע את המטלות הללו במקומו. אם לאדם מבוגר זה יש בן זוג, ברוב המקרים הוא מבקש מעורך הדין לבצע הליך של אפוטרופסות על רכושו כדי לטפל בענייניו במקומו. אם מצבו של אדם זה מתדרדר באופן פתאומי בני המשפחה מבקשים למנות אפוטרופוס כדי לטפל בענייניו באופן שוטף. אם בן הזוג אינו בחיים או לחילופין גם הוא אינו מסוגל…
Read More